Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 . Loven har et todelt formål som henger tett sammen.

Formålet med åpenhetsloven er:

  1. Å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  2. Å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

«Grude Bygg AS skal til enhver tid overholde alle menneskerettigheter og ha anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Vi forventer det samme fra våre leverandører og samarbeidspartnere.»

Våre retningslinjer

  1. Grude Bygg AS arbeider for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i vår verdikjede. Vi er opptatt av å levere bygg og tjenester vi kan være stolte av, som holder høy standard, og som er laget under gode arbeidsforhold der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt.
  2. Grude Bygg AS forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere sørger for at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas på en tilfredsstillende måte i sin virksomhet. Det forventes også at disse bidrar til å videreføre disse forventningene i sin næringskjede.
  3. Grude Bygg AS jobber for en bærekraftig forretningspraksis gjennom aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene vil jevnlig oppdateres og bearbeides med hensikt å opprettholde sin relevans.

Aktsomhetsvurdering for 2024 (pdf)

Varsling eller henvendelser

Dersom det oppstår mistanke om avvik knyttet til åpenhetsloven eller noen ønsker å gjøre henvendelse knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven, gjøres dette skriftlig til post@grudebygg.no